Dedikasi Islamic Global School dalam Pendidikan Islami

Allah SWT menciptakan jin dan manusia dengan tujuan utama, yaitu beribadah kepada-Nya. Beribadah bukan hanya sekadar memenuhi perintah-Nya, tetapi juga melibatkan pengamalan sepenuhnya terhadap segala perintah dan larangan Allah SWT. Pada setiap tindakan, niat untuk mendapatkan keridhaan Allah menjadi landasan utama yang memperoleh pahala.

Sebagai institusi pendidikan yang berakar pada prinsip beribadah, Islamic Global School terus berkomitmen untuk meningkatkan program dan kualitas pendidikan. Hal ini tercermin dalam kegiatan Rapat Kerja yang diadakan selama 3 pekan menjelang tahun ajaran baru 2023/2024. Upaya ini dilakukan dengan penuh kesungguhan, sebagai wujud tanggung jawab dan amanah Allah untuk melanjutkan kehidupan islami dan mengajarkan akhlak Islami kepada generasi penerus.

Dengan keyakinan dan harapan besar, semoga perjalanan Islamic Global School dalam dunia pendidikan terus memberikan manfaat dan berbuah keberhasilan dalam membentuk karakter Islami pada setiap siswa. Insyaallah, melalui upaya bersama ini, kita dapat terus mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk mencapai ridha-Nya.